กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2015

การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. บทนำ การแก้ไขหรือจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามแผน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ----------------------------…

โหลดโพสต์เพิ่ม
ไม่พบผลการค้นหา