วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2556

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ อปท.พ.ศ. 2547


  • กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2547

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น